Laten we gelijk maar met de deur in huis vallen. Na ruim 20 jaar stopt De Oosterling met het telen van kersen. Dit besluit hebben we niet lichtvaardig genomen en valt ons zwaar. De belangrijkste redenen voor dit besluit zijn: het veranderende klimaat met steeds grotere extremen en teeltrisico’s; de toenemende druk van ziekten en plagen; de alsmaar stijgende kosten, de arbeidskrapte en de steeds dwingendere en veranderende wet en regelgeving. Om op een toekomst bestendige manier kersen te kunnen blijven telen, zouden we naar een compleet ander teeltsysteem over moeten gaan. Naast de aanzienlijke investeringen past dit intensievere systeem, met onder andere vaste kappen, insectengaas en fertigatie, niet in ons beeld van traditionele en streekeigen kersteelt op een gemengd landbouwbedrijf als het onze. Gelukkig zijn er in de directe omgeving de laatste jaren voldoende gespecialiseerde fruitteeltbedrijven die de kerstenteelt weer hebben omarmd en het kersen-areaal weer hebben uitgebreid. Daarnaast is het aantal kersenkramen de laatste jaren ook flink toegenomen zodat er voldoende lokaal aanbod is van Betuwse kersen. We zijn dankbaar voor onze trouwe klanten, de ‘vrienden van De Oosterling’ en onze seizoenkrachten die ons de afgelopen jaren door weer en wind hebben geholpen. We kijken dan ook met een goed en warm gevoel terug op de afgelopen periode en alle relaties en vriendschappen die we mede door ons bedrijf hebben opgebouwd.

Het komende seizoen worden er dus geen kersen meer geoogst en zal de productieboomgaard worden gerooid. De kenmerkende hoogstambomen langs de dijk zullen we wel laten staan, we krijgen het niet over ons hart om deze ook te rooien. De vrijgekomen grond zal gebruikt worden voor de uitbreiding van de reeds bestaande akkerbouwtak van ons bedrijf in de vorm van de teelt van diverse graansoorten. De lokale graanteelt past in het hedendaagse landbouwmodel waarin het belang van het voorzien in een eigen voedselvoorziening van een groeiend belang is. Daarnaast blijven we ook actief met onze agrarische nevenactiviteiten in de vorm van recreatie en toerisme (B&B de Oosterling). Tevens zijn we druk doende met een nieuwe, innovatieve en kleinschalige flexwoonplaats. Binnenkort zullen we hier meer over kunnen vertellen.

Team De Oosterling

Bed & Breakfast